Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Quảng Cáo Nước Việt được thành lập dựa trên đội ngũ các thành viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chuyên môn trong ngành quảng cáo. Đội ngũ nhân viên với trình độ học vấn được đào tạo các chuyên nghành liên quan đến lĩnh vực marketing, truyền thông, mỹ thuật...

Năng lực hoạt động

Nhằm phục vụ Quý khách hàng một cách tòan diện nhất, chúng tôi đã đầu tư nhà xưởng với diện tích hơn 2.000m2 tại Nhà Bè với các máy móc thiết bị chuyên sản xuất đồ gỗ, sắt, mica - fomex.

Cơ cấu nhân sự

Cùng một tập thể gắn kết hòan hảo với nhau trong công việc và có bề dày kinh nghiệm, công ty chúng tôi luôn cùng khách hàng xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng vững chắc, góp phần đem lại thành công cho chính Quý khách hàng.

KHÁCH HÀNG