Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Giới thiệu chung

Tên Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Nước Việt
Tên tiếng Anh: Nuoc Viet Advertising Company Limited
Tên viết tắt: Nuoc Viet Co.,Ltd
Địa chỉ văn phòng & xưởng: 136f Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quảng Cáo Nước Việt được thành lập dựa trên đội ngũ các thành viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chuyên môn trong ngành quảng cáo. Đội ngũ nhân viên với trình độ học vấn được đào tạo các chuyên nghành liên quan đến lĩnh vực marketing, truyền thông, mỹ thuật..

Cùng một tập thể gắn kết hòan hảo với nhau trong công việc và có bề dày kinh nghiệm, công ty chúng tôi luôn cùng khách hàng xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng vững chắc, góp phần đem lại thành công cho chính Quý khách hàng.